Godziny otwarcia: Pon – Czw 15:30-19:30 | Sob 9:30-13:00
Umów wizytę:  Przez Internet  | +48 535 740 525

Koronawirus podstawowe informacje

Szanowni Państwo chcieliśmy podsumować ostatnie doniesienia dotyczące zakażenia SARS COVID 19 (koronawirus) przez dzieci. Zapraszamy do lektury popartej najnowszymi publikacjami, które ukazały się na przełomie kwietnia/maja 2020r.

W globalnej pandemii COVID-19, dzieci są grupą wiekową, która jest najmniej zagrożona zachorowaniem i ciężkim przebiegiem, który wywołuje koronawirus. Dzieci w wieku poniżej 18 lat stanowiły tylko 1,7% przypadków krajowych w USA, 1,1% przypadków w Holandii, 2,0% dużej kohorty obserwacyjnej w Wielkiej Brytanii.

koronawirus u dzieci

Koronawirus jak choroba Kawasakiego

Ostatnie doniesienia opisują reakcję hiper zapalną podobną w przebiegu do choroby Kawasakiego przejdź do artykułu) jako odpowiedź organizmu na zakażenie COVID-19. Temat ten wzbudził duże zainteresowanie mediów ale czy społeczność medyczna jest naprawdę zaskoczona?

W kilku raportach opublikowanych w ostatnich miesiącach podkreślono wzrost częstości występowania choroby Kawasakiego w COVID-19 dodatniej populacji pediatrycznej.

Objawy choroby Kawasakiego mogą wystąpić kilka tygodni po zdiagnozowaniu COVID-19 oraz prawdopodobnie już po wyeliminowaniu wirusa.

  • W piśmiennictwie z dnia 7 kwietnia 2020 w Hospital Pediatrics ukazał się pierwszy opis przypadku wskazujący współistnienie COVID-19 choroby Kawasakiego.
  • W dniu 26 kwietnia wysłano ostrzeżenie do lekarzy rodzinnych w Londynie ostrzegając przed rosnącą liczbą przypadków wieloukładowego stanu zapalnego u dzieci z nakładającymi się cechami zespołu wstrząsu toksycznego (TSS) i atypowej postaci choroby Kawasakiego(Te przypadki były następnie opisane w Lancecie z 7 maja 2020 r ).
  • Następnie 29 kwietnia 2020 opublikowano artykuł informujący o możliwym związku między COVID-19 a chorobą Kawasakiego. Francuski minister zdrowia poinformował, że około 15 dzieci zostało hospitalizowanych w paryskich szpitalach z objawami tej infekcji.
  • 4 maja 2020 r. Wydział zdrowia w Nowym Jorku wydał alert zdrowotny opisujący 15 przypadków wielosystemowego zespołu zapalnego z cechami choroby Kawasakiego lub TSS- toxic shock syndrome: w szpitalu Mount Sinai – Nowy York opisano15 możliwych przypadków choroby Kawasakiego u dzieci, u których w większości zdiagnozowano COVID-19. Podobne przypadki- 8 pacjentów zaobserwowano również w ośrodkach w Kalifornii i Illinois.

Chociaż etiologia choroby Kawasaki nie jest do końca poznana, istnieją dane wskazujące na prawdopodobną etiologię wirusową. Wirusy związane z chorobą Kawasakiego obejmują grypę, enterowirusa, adenowirusa, parwowirusa, rhinowirusa, RSV, wirus ospy wietrznej, EpsteinBarr, odrę i dengę.

Związek choroby Kawasakiego z wcześniej występującymi koronawirusami również był obserwowany!

Istnieją również hipotezy, że niektóre dzieci mogą być genetycznie predysponowane do silniejszej reakcji zapalnej na określone wirusy. W wyniku narażenia na działanie konkretnego wirusa predysponowani pacjenci uruchamiają reakcję zapalną, która klinicznie objawia się jako choroba Kawasakiego. Wiele badań naukowych i opisów przypadków klinicznych a także dane z tajwańskiej krajowej bazy danych wykazały związek choroby wirusowej z Kawasaki.

U dorosłych pacjentów chorych na koronawirus COVID-19 również odnotowano występowanie odpowiedzi hiperzapalnej. Dowody naukowe zebrane od dorosłych pacjentów sugerują, że osoby z ciężkim przebiegiem COVID-19 rozwijają „syndrom burzy cytokinowej”, w którym występuje kaskada aktywowanych cytokin, które prowadzą do produkcji szkodliwych auto-amplifikujących się cytokin hiperzapalnych (harmful auto-amplifying hyperinflammatory cytokine production). Dorośli pacjenci z cięższym przebiegiem chorobymieli większą częstość występowania objawów ze strony serca, takich jak podwyższenie stężenia troponiny czy zaburzenia czynności komór. Taki związek został zaobserwowany również w przebiegu wiremii wywołanej przez inne patogeny niż koronawirus SARS- Cov 2.

Chociaż ocena efektów działania SARS CoV-19 jest ważna, musimy pamiętać o dotychczasowych doniesieniach dotyczących związku innych wirusów z ciężkim, krytycznym przebiegiem choroby i rozwojem odpowiedzi hiperzapalnej. Autorzy niektórych prac dotyczących związku Covid -19 i choroba Kawasakiego u dzieci sugerują, że musimy być czujni, aby nie tworzyć w niewłaściwy sposób nowych jednostek klinicznych lub wyolbrzymiać wcześniej już istniejących jak choroba Kawasakiego tylko z powodu skojarzenia z SARS CoV-19. Dla tych, którzy spełniają kryteria rozpoznania choroby Kawasakiego, zarówno diagnoza jak i leczenie powinna być związane z rozpoznaniem właśnie tej choroby, a nie nowego wirusa. Przyszłe wysiłki powinny koncentrować się na określeniu przyczyn tropizmu wirusa dla mięśnia sercowego czy zajęcia naczyń wieńcowych.(na podstawie artykułu : This is an Accepted Manuscript for Cardiology in the Young as part of the Cambridge Coronavirus Collection. Subject to change during the editing and production process. DOI: S1047951120001432 Covid-19 and Kawasaki syndrome: should we really be surprised? Rohit S. Loomba1 , MD, Enrique Villarreal2 , MD, Saul Flores3 , MD)

Kontynuując dalsze informacje, które zebrał Verdoni i współpracownicy opisują dziesięć przypadków (siedmiu chłopców, trzy dziewczynki; w wieku 7,5 lat [SD 3 • 5]) choroby podobnej do Kawasaki, która miała miejsce w Bergamo we Włoszech, u szczytu pandemii w kraju (18 lutego do 20 kwietnia 2020 r.). Częstość choroby Kawasakiegow ciągu miesiąca była około 30-krotnie wyższa niż średnia miesięczna obserwowana w przypadku choroby Kawasakiego w ciągu ostatnich 5 lat. Bergamo było wówczas miastem o najwyższym wskaźniku infekcji i zgonów we Włoszech. W obrębie grupy było pięcioro dzieci, które miały cechy podobne do choroby Kawasakiego (tj. nieropne zapalenie spojówek, wysypka polimorficzna, zmiany na błonie śluzowej i obrzęk kończyn); jednak kolejne pięcioro dzieci miało mniej niż trzy diagnostyczne objawy kliniczne i były starsze niż pacjenci z klasyczną chorobą Kawasakiego. Wystąpił także wysoki odsetek wstrząsu, w którym pięcioro na dziesięć dzieci miało hipotensję wymagającą resuscytacji płynowej, a dwoje na dziesięć dzieci wymagało wsparcia inotropowego. Dwoje z dziesięciu dzieci miało dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2, a osiem z dziesięciu miało pozytywny wynik testu serologicznego SARS-CoV-2. Większość pacjentów z chorobą Kawasaki dobrze reaguje na dożylne podanie immunoglobulin; ok.10–20% wymaga dodatkowego leczenia przeciwzapalnego. W opisywanej grupie ośmioro na dziesięcioro dzieci wymagało podaży dużych dawki kortykosteroidów oprócz dożylnej immunoglobuliny.

Pojawia się pytanie, czy opisywane przypadki przedstawiają przebieg choroby Kawasakiego w powiązaniu z koronawirus SARS-CoV-2 jako czynnikiem wyzwalającym, czy reprezentują nowo powstającą chorobę podobną do Kawasaki charakteryzującą się zapaleniem wielosystemowym?

W Wielkiej Brytanii pediatrzy na oddziałach intensywnej opieki medycznej, zidentyfikowali niewielką grupę dzieci z objawami wstrząsu i zapaleniem wieloukładowym, część z pacjentów miała dodatkowo tętniaki tętnic wieńcowych, oraz kolejną grupę mniej ciężko chorych dzieci z chorobą podobną do Kawasaki, które reagowały na leki immunomodulujące, w tym dożylne immunoglobuliny, kortykosteroidy czy substancje biologicznych, takich jak infliksymab i anakinra. Na podstawie obrazu klinicznego i wyników laboratoryjnych eksperci z Wielkiej Brytanii opracowali definicję zespołu, który nazwano Pediatric Inflamatory Multisystem Syndrome temporally associ-ated with SARS-CoV-2– pediatrycznym zapalnym zespołem wieloukładowym, powiązanym z SARS-CoV-2 (PIMS-TS) , co zostało opublikowane przez Royal College of Paediatrics and Child Health. W odniesieniu do tego w The Lancet w dniu 7 maja 2020 r., opisano dziewięcioro dzieci leczonych w szpitalu w Londyniez zespołem PIMS-TS, które wymagały intensywnej opieki.

Autorzy badań sugerują, że mechanizm choroby podobnej do Kawasaki i PIMS-TS może reprezentować zespół pozakaźnego zapalenia, w którym pośredniczy przeciwciało lub kompleks immunologiczny. W przypadku badań prospektywnych pomiar przeciwciał w momencie prezentacji, a także zgoda pacjentów na odpowiednie próbki badawcze będą niezbędne do wyjaśnienia mechanizmu tego zespołu. W celu zbadania zasięgu PIMS-TS na poziomie krajowym w Wielkiej Brytanii ruszył program Pediatric Surveillance Unit. Dwa badania priorytetowe COVID-19 w Wielkiej Brytanii to DIAMONDS [Central Portfolio Management System 45537] i ISARIC [UK Clinical Research Network 14152]). (na podstawie artykułu: opublikowanego w Lancet przez Verdoni i wsp.maj 2020).

Zadawane jest pytanie czy faktycznie istnieje związek przyczynowy pomiędzy koranwirusem SARS – COV-19 a choroba Kawasakiego i / lub innymi powiązanymi zespołami hiperzapalnymi. Pojawienie się pewnych wzorców zachorowania, które wydają się być podobne w wielu przypadkach z różnych miast / krajów wskazują na związek przyczynowy.Alerty z Włoch i Francji zawierają niewiele danych; publikacje są w przygotowaniu.

Większość dzieci w Nowym Jorku i Anglii nie miała dowodów ostrej infekcji SARS COV-19, chociaż stwierdzono pozytywne wyniki serologiczne u części pacjentów.

Czytaj na naszym blogu także inne wpisy:
Szczepienie przeciwko COVID -19, co warto wiedzieć? Czy warto się zaszczepić?

COVID 19 wśród dzieci – ostatnie doniesienia

Podobne wpisy:

Kardiologia dziecięca - baza wiedzy

Kardiolog dziecięcy – czym się zajmuje?

W naszej placówce dzieci mogą uzyskać fachową pomoc medyczną wielu specjalistów, między innymi lekarzy kardiologów. Ogólnie można powiedzieć, że podobnie jak w przypadku dorosłych kardiolog

Cały wpis >